Hội nghị thường niên lần thứ XVIII Hội Niệu – Thận học TP.HCM năm 2022 ngày 07- 08/01/2022

Kính gửi: Quý vị Hội viên, Quý vị Đồng nghiệp ngành Niệu học, Thận họcQuý Công ty Dược phẩm và Dụng cụ Y Khoa Theo kế hoạch hoạt động năm 2021, Hội Tiết niệu – Thận học TP.HCM (HUNA) sẽ tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ 18 trong 02 ngày, từ 07 th

Xem thêm

Special News


Organizing committee

Organizing committee

 • : 2022-01-17 17:40:15
 • Ban Quản trị

Xem thêm
319
Science department

Science department

 • : 2022-01-17 16:52:59
 • Ban Quản trị

Xem thêm
541

 • : 2022-01-17 15:51:17
 • Ban quản trị

Xem thêm
564

 • : 2022-01-17 13:26:33
 • Ban Quản trị

Xem thêm
423
HUNA 18th - ANNOUNCEMENT NO.4

HUNA 18th - ANNOUNCEMENT NO.4

 • : 2022-01-17 04:50:50
 • Ban Quản trị

Xem thêm
219
HUNA 18th - Greeting Letter

HUNA 18th - Greeting Letter

 • : 2022-01-17 03:22:59
 • Ban quản trị

Xem thêm
364
SPONSORS' LIST

SPONSORS' LIST

 • : 2022-01-16 15:16:31
 • Ban quản trị

SPONSORS' LIST

Xem thêm
344

Quick Links


Leadership

Oganizing Committee

HUNA 18th Organizing Committee

Sponsors

HUNA 18th Sponsorship

Contact

HUNA 18th Sponsorship

Image

Time remaining

144Day(s)
23Hour(s)
02Minute(s)
01Second(s)