Hội nghị thường niên lần thứ XVIII Hội Niệu – Thận học TP.HCM năm 2021 ngày 20-21/08/2021

Kính gửi: Quý Thầy Cô, Quý Hội viên, Quý vị Đồng nghiệp, Quý công ty Theo kế hoạch hoạt động năm 2021, Hội Niệu – Thận học TP. Hồ Chí Minh (HUNA) sẽ tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ XVIII với hình thức trực tuyến

Xem thêm

Tin tức nổi bật


HUNA2021 - Ban khoa học

HUNA2021 - Ban khoa học

 • : 2021-10-17 20:47:10
 • Ban Quản trị

Xem thêm
235
HUNA2021 - Đăng ký báo cáo

HUNA2021 - Đăng ký báo cáo

 • : 2021-10-17 20:42:33
 • Ban quản trị

Xem thêm
219
HUNA2021 - Thư ngỏ gửi các nhà tài trợ

HUNA2021 - Thư ngỏ gửi các nhà tài trợ

 • : 2021-10-17 20:28:52
 • Ban Quản trị

Xem thêm
134
HUNA2021 - Đăng ký tham dự

HUNA2021 - Đăng ký tham dự

 • : 2021-10-17 20:19:56
 • Ban quản trị

HUNA2021 - Đăng ký tham dự

Xem thêm
223
HUNA2021 - Ban tổ chức.

HUNA2021 - Ban tổ chức.

 • : 2021-10-17 20:08:41
 • Ban Quản trị

Xem thêm
112
HUNA2021 - Thông báo tạm hoãn Hội nghị HUNA2021

HUNA2021 - Thông báo tạm hoãn Hội nghị HUNA2021

 • : 2021-10-17 18:46:45
 • Ban Quản trị

Hoãn và bổ sung ngày chính thức của Hội nghị HUNA2021

Xem thêm
183
HUNA2021 - Chương trình khung - Ngày thứ nhất

HUNA2021 - Chương trình khung - Ngày thứ nhất

 • : 2021-10-17 18:41:18
 • Ban quản trị

Xem thêm
264
HUNA2021 - Chương trình khung - Ngày thứ hai

HUNA2021 - Chương trình khung - Ngày thứ hai

 • : 2021-10-17 18:37:04
 • Ban Quản trị

Xem thêm
173

Liên kết nhanh


Leadership

Ban Tổ chức

Ban tổ chức HUNA 2021

Đăng ký

Đăng ký

Hãy đăng ký tham dự Hội nghị trực tuyến

Nhà tài trợ

Trở thành nhà tài trợ cho Hội nghị trực tuyến HUNA 2021

Liên hệ

Trở thành nhà tài trợ cho Hội nghị trực tuyến HUNA 2021

Image

Thời gian còn lại

144Ngày
23Giờ
02Phút
01Giây