HUNA2021 - Đăng ký báo cáo

1. Chủ đề hội nghị: Hội nghị Tiết niệu – Thận học lần thứ 18 tập trung vào các chủ đề chính sau:

 • Ứng dụng những kỹ thuật ít xâm hại trong chẩn đoán và điều trị các bệnh thuộc lĩnh vực Tiết niệu học, Nam học, Thận học.
 • Một số chủ đề mới như: Phẫu thuật robot, Sinh học phân tử, Can thiệp nội mạch, Tiết niệu chức năng, Niệu nhi...

2. Hình thức Hội nghị: Online qua ứng dụng Zoom.

 • Hội nghị toàn thể: tổng quan, các báo cáo và thảo luận chung.
 • Hội nghị theo chuyên đề: các bài báo cáo khoa học và poster.
 • Hội thảo vệ tinh.
 • Đào tạo liên tục.

3. Thành phần tham gia

 • Số lượng (dự kiến): Khoảng 500 người.
 • Đối tượng:
 • Các bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế quan tâm đến chuyên ngành Tiết niệu học, Nam học, Thận học… đến từ TP.HCM, các tỉnh phía nam và các khách mời khác.
 • Các chuyên gia người nước ngoài.

4. Thời gian: Trong 02 ngày từ 07/01/2022 đến 08/01/2022 

5. Phí tham dự Hội nghị: MIỄN PHÍ

6. Đăng ký báo cáo: 

Để chuẩn bị tốt cho Hội nghị, Quý đồng nghiệp có bài viết đăng báo / tham gia báo cáo vui lòng gửi (file Words, Abstract và Fulltext) về Ban tổ chức theo địa chỉ sau:

 • Bài viết về Niệu học nieuhoc.huna2021@gmail.com 
 • Bài viết về Thận học thanhoc.huna2021@gmail.com 

Quy định nộp bài báo cáo: Hạn chót nộp bản Tóm tắt bài báo cáo (Abstract) (nếu chỉ báo cáo, không đăng báo): 31/12/2021.

Báo cáo qua hình thức trực tuyến: Gởi trước cho ban tổ chức file báo cáo dạng video clips (tối đa 7 phút) trước ngày 03/01/2022 qua địa chỉ mail: nieuhoc.huna2021@gmail.com 

Tất cả các bài báo khoa học đăng ký báo cáo sẽ được gửi phản biện và được Hội đồng khoa học Hội nghị HUNA 18th tuyển chọn để báo cáo tại Hội nghị và đăng tải trên Tạp chí Y học TP.HCM.

Ban tổ chức sẽ thông báo trực tiếp đến các tác giả tình trạng bài báo để tác giả có sự chuẩn bị tốt nhất.

7. Các điểm lưu ý khi nhận bài toàn văn (Tạp chí Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Hội Tiết niệu – Thận Học TP.HCM)

1. Kiểm tra

 • FONT CHỮ: unicode; Chuyển font unicode nếu dùng bộ font khác
 • Có tựa tiếng Anh
 • Tóm tắt tiếng Anh
 • Tóm tắt tiếng Việt, tiếng Anh viết kiểu abstract: 4 phần mục tiêu, đối tượng, phương pháp, kết quả, kết luận
 • Có từ khóa, keywords
 • Tài liệu tham khảo viết đúng quy cách (xem thể lệ đăng bài của TCYH TP.HCM). Lưu ý: năm xuất bản chuyển lên sau tên tác giả, tên tạp chí in nghiêng, tài liệu trích từ luận văn, luận án phải có tên cơ sở đào tạo, sách phải có tên nhà xuất bản, không liệt kê quá 20 tài liệu tham khảo)
 • Có cơ quan công tác của tác giả, không để chức vụ
 • Có số điện thoại liên lạc và địa chỉ email kèm chức danh của tác giả chính
 • Hạn chế biểu đồ. Các biểu đồ đơn giản như tỷ lệ nên chuyển sang dạng bảng.
 • Nếu thiếu và không đúng đề nghị tác giả bổ sung ngay
 • KHÔNG DÙNG CHƯƠNG TRÌNH ENDNOTE CHO TLTK, nếu có chuyển sang dạng văn bản thông thường

2. Sửa

 • Văn phong, lỗi chính tả tiếng Việt và tiếng Anh.
 • Số thập phân tiếng Việt sửa thành dấu phẩy (nếu viết dấu chấm)
 • Số thập phân tiếng Anh sửa thành dấu chấm (nếu viết dấu phẩy)

3. Thao tác xử lý văn bản

 • Insert TLTK
  • Đánh số thứ tự các tài liệu tham khảo
  • Đặt con trỏ vào vị trí có số tài liệu tham khảo trong bài viết
  • Vào insert/ reference/ cross-reference
  • Insert số thứ tự tương ứng
  • Xóa số cũ
 • Chỉnh table: bảng phải có hàng có cột hoàn chỉnh
  • Table properties/option/left = 0; right = 0 OK
  • Indent from left = 0
  • Text wrapping: none
  • Preferred percent: 100%
 • Bỏ các tab đầu dòng
 • Bỏ các enter thừa
 • TLTK viết năm ngay sau tên tác giả, tài liệu trích từ tạp chí phải có số trang đầu – trang cuối, tài liệu trích từ luận văn – luận án phải có cơ sở đào tạo
 • Có tên người chịu trách nhiệm về nội dung, người chịu trách nhiệm về nội dung phải duyệt qua các bài đăng đảm bảo tính khoa học của bài báo.

Để biết thêm thông tin chi tiết về Hội nghị, xin Quý đồng nghiệp vui lòng:

 • Liên hệ Ban tổ chức Hội nghị theo địa chỉ hoinghi.huna2021@gmail.com
 • Cập nhật thông tin  qua mạng: http://www.tietnieuthanhoc.com, hoặc http://www.huna2021.org

Share:

Các tin bài mới hơn


Image

Liên hệ


hoinghi.huna2021@gmail.com
(+84)0983.70.70.36
Văn phòng Hội Tiết Niệu-Thận Học TP.HCM: 371 Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, TP.HCM