Liên hệ

Liên hệ

Điện thoại

(+84)0983.70.70.36

Địa chỉ

Văn phòng Hội Tiết Niệu-Thận Học TP.HCM: 371 Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, TP.HCM

Email

hoinghi.huna2021@gmail.com

Bản đồ

Gửi thông tin liên hệ

Image

Liên hệ


hoinghi.huna2021@gmail.com
(+84)0983.70.70.36
Văn phòng Hội Tiết Niệu-Thận Học TP.HCM: 371 Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, TP.HCM