HUNA2021 - Thông báo tạm hoãn Hội nghị HUNA2021

Link đầy đủ xem ở đây: Thông báo hoãn Hội nghị và bổ sung ngày chính thức của Hội nghị HUNA2021

Kính gửi Quý đại biểu

Theo kế hoạch, Hội nghị thường niên lần thứ XVIII Hội Niệu – Thận học Thành phố Hồ Chí Minh (HUNA2021) sẽ được tổ chức vào ngày 20 - 21 tháng 8 năm 2021.

Tuy nhiên, hiện nay tình hình diễn biến dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, sau khi tham khảo ý kiến của Ban Thường vụ Hội Niệu – Thận học Thành phố Hồ Chí Minh (HUNA), Ban Tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ XVIII Hội Niệu – Thận học Thành phố Hồ Chí Minh quyết định dời ngày tổ chức Hội nghị đến thời điểm thuận lợi hơn.

Ngày chính thức của Hội nghị thường niên lần thứ XVIII Hội Niệu – Thận học Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 là ngày 24 - 25 tháng 9 năm 2021.

Rất mong sự thông cảm và hợp tác của Quý vị Đại biểu./.

 

      

Image

Liên hệ


hoinghi.huna2021@gmail.com
(+84)0983.70.70.36
Văn phòng Hội Tiết Niệu-Thận Học TP.HCM: 371 Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, TP.HCM